Företrädesemission november 2015

SV | EN

Företrädesemission slutförd och beslut om tilldelning

Styrelsen i TargetEveryOne AB (publ) har beslutat om tilldelning i den företrädesemission som offentliggjordes den 1 oktober 2015. Teckningstiden var den 5 - 19 november och företrädesemissionen tecknades till 28 procent.

Av totala emissionen, 15,7 MSEK, har 4,4 MSEK tecknats med företräde via kontant betalning eller kvittning och 11,3 MSEK utan företräde. Emissionsgaranter tilldelas 10,9 MSEK.

Läs mer

Erbjudandet i korthet

Företrädesrätt:

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Avstämningsdag:

28 oktober 2015.

Teckningskurs:

5,01 SEK per aktie.

Teckningstid:

5 - 19 november 2015.

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst 3 136 765 aktier, motsvarande 15,7 MSEK.

Handel med teckningsrätter:

Kommer att ske på Nasdaq First North 5 - 17 november 2015.

Antal aktier innan företrädesemissionen:

15 683 828 aktier.

Handelsplats:

Aktien är noterad på Nasdaq First North


Emissionsdokument

undefined

Inbjudan till teckning
av aktier 

undefined

Teaser- bolaget i korthet
 

undefined

Anmälningssedel för
teckning utan företräde

 

Välkommen till TargetEveryOnes investerarträffar i november

ViaNett-förvärvet och våra nya affärer tar TargetEveryOne till en ny nivå av omsättning och styrka. För att finansiera förvärvet och expansionen framöver bjuder vi in befintliga och nya ägare till företrädesemission. Teckningsperioden är mellan 5 - 19 november 2015, kort efter offentliggörandet av rapporten för tredje kvartalet för det konsoliderade bolaget.

För att berätta mer och svara på era frågor kommer att hålla i flera investerarträffar runt om i landet och vi hoppas på att få se dig där.

- Oslo. 4 november kl. 08.30, Wergelandsveien 21
- Stockholm. 5 november. kl. 18.00- 21.00, Scandic Anglais, Humglegårdsgatan 23
- Malmö. 9 november kl. 18.30, Grand Hotel Garden, Baltzarsgatan 20
- Göteborg. 16 november kl. 18.30, Grand Hotel Opera Nordstan, Nils Ericsonsgatan 23
- Stockholm. 17 november kl. 18.30, Karlavägen 60
- Arvika. 18 november kl. 19.00, Viksgården, Säterigatan 1


Anmäl dig till en av våra investerarträffar

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login