Nyheter

2016-02-19

Det har varit en intensiv vecka med god progress i affärer och vi har publicerat vår
bokslutskommuniké, januari - december 2015.


2015-11-16

Idag släpper vi det andra pressmeddelandet på kort tid med kunder som börjat skicka större volymer av kundkommunikation med oss.


2015-11-05

Det känns nästan som att vakna upp med ett helt nytt bolag jämfört med där vi var för ett år sedan.


2015-10-26

Dotterbolaget ViaNett ingår treårigt avtal värt 12 MNOK


2015-10-20

ViaNett-förvärvet och våra nya affärer tar TargetEveryOne till en ny nivå av omsättning och styrka. För att finansiera förvärvet och expansionen framöver bjuder vi in befintliga och nya ägar...


2015-09-28

TargetEveryOne slutför ViaNett förvärvet och tar in 15,7 MSEK genom garanterad emisssion till kursen 5 SEK.


2015-09-16

TargetEveryOne har nu 14 kunder på den holländska marknaden. Den senaste kunden är TECAR International Trade, en intresseorganisation inom bilindustrin aktiv i tolv länder och med över 11 000 medlemmar.


2015-08-20

I rapporten för andra kvartalet tar vi ett stort steg framåt och redovisar ökad omsättning samt högre bruttomarginal.


2015-07-03

Idag publicerade BeQuoted en artikel om TargetEveryOnes förvärv, värdering samt om jämförelsebolag. Läs vidare nedan.


2015-07-01

Bästa aktieägare,

Motiv till TargetEveryOnes förvärv av majoritetspost i ViaNett


1 2 3