Nyheter

SV | EN
Nyhetsbrev aktieägare

Bästa aktieägare,

Motiv till TargetEveryOnes förvärv av majoritetspost i ViaNett

Syftet är att kombinera TargetEveryOnes högmarginaltjänst med ViaNetts stora kundbas och därmed få båda bolagens verksamheter att växa snabbare säger TargetEveryOnes VD Christoffer Andersson. Ledningen i TargetEveryOne och ViaNett vill härmed ge en fördjupad bild av förvärvet och den nya koncernen.

ViaNett är en norsk ledande aktör inom marknadsföring, betalningar och kommunikation via SMS med god lönsamhet. Trots att traditionella SMS är en konkurrensutsatt marknad hade ViaNett under första kvartalet 2015 en omsättning på 29 miljoner norska kronor med en bruttomarginal på 26 procent och EBITDA på 8 procent. Bolaget uppvisade positivt resultat och kassaflöde.

Sett i ett femårsperspektiv har ViaNetts omsättningstillväxt uppgått till 15 procent i snitt, år till år. För 2014 representerade bolaget (inklusive Sendega som förvärvats 2014) en omsättning på 111,6 miljoner norska kronor.

Bland ViaNetts referenser finns exempelvis Norwegian, Nespresso och Rädda Barnen. Tillämpningarna sträcker sig från påminnelsetjänster för incheckning på flyget eller återbesök hos tandläkaren till donationslösningar. ViaNett är i dagsläget marknadsledande på donationslösningar via mobil i Norge.

TargetEveryOne har växande, återkommande intäkter med mer än 50 procent bruttomarginal som nu kan säljas även till ViaNetts kunder.

Läs gärna mer i pressreleasen här.

Vänliga hälsningar,
Christoffer Andersson, VD

För mer information:
http://investor.targeteveryone.com
Anmälan till aktiebrev via mobil eller email: info@targeteveryone.com

2016-02-19

Det har varit en intensiv vecka med god progress i affärer och vi har publicerat vår
bokslutskommuniké, januari - december 2015.

2015-11-16

Idag släpper vi det andra pressmeddelandet på kort tid med kunder som börjat skicka större volymer av kundkommunikation med oss.

2015-11-05

Det känns nästan som att vakna upp med ett helt nytt bolag jämfört med där vi var för ett år sedan.

2015-10-26

Dotterbolaget ViaNett ingår treårigt avtal värt 12 MNOK

2015-10-20

ViaNett-förvärvet och våra nya affärer tar TargetEveryOne till en ny nivå av omsättning och styrka. För att finansiera förvärvet och expansionen framöver bjuder vi in befintliga och nya ägare till företrädesemission. Teckningsperioden är mellan 5 - 19 november 2015, kort efter offentliggörandet av rapporten för tredje kvartalet för det konsoliderade bolaget.

2015-09-28

TargetEveryOne slutför ViaNett förvärvet och tar in 15,7 MSEK genom garanterad emisssion till kursen 5 SEK.

2015-09-16

TargetEveryOne har nu 14 kunder på den holländska marknaden. Den senaste kunden är TECAR International Trade, en intresseorganisation inom bilindustrin aktiv i tolv länder och med över 11 000 medlemmar.

2015-08-20

I rapporten för andra kvartalet tar vi ett stort steg framåt och redovisar ökad omsättning samt högre bruttomarginal.

2015-07-03

Idag publicerade BeQuoted en artikel om TargetEveryOnes förvärv, värdering samt om jämförelsebolag. Läs vidare nedan.

2015-07-01

Bästa aktieägare,

Motiv till TargetEveryOnes förvärv av majoritetspost i ViaNett

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login