Nyheter

SV | EN
Bästa aktieägare,

Idag publicerade BeQuoted en artikel om TargetEveryOnes förvärv, värdering samt om jämförelsebolag. Läs vidare nedan.

TargetEveryOne gör norsk storaffär och siktar globalt

TargetEveryOne förvärvar majoriteten i norska ViaNett och skapar därmed en nordisk aktör på marknadsföring via mobilen. Bolaget vill nå aktiva storkunder som efterfrågar mer avancerade tjänster med högre kundvärde.

Förvärvar norsk aktör med tunga referenser

ViaNett är en norsk aktör inom mobil marknadsföring, betalningar och kommunikation via SMS. Kunderna utgörs av företag och organisationer. Bland referenserna finns Norwegian, Nespresso och Rädda Barnen.

Tillämpningarna sträcker sig från påminnelsetjänster för kaffebeställning eller återbesök hos tandläkaren till donationslösningar. ViaNett är i dagsläget marknadsledande på donationslösningar via mobil i Norge.

En affär med flera dimensioner

TargetEveryOnes förvärv av ViaNett kan ses både som ett led i den pågående konsolideringen av SMS-marknaden och som ett offensivt steg i att bygga kundbas och användande för TargetEveryOnes molnbaserade tjänst för mobil marknadsföring.

Läs gärna vidare i artikeln på BeQuoteds hemsida. 

Vänliga hälsningar,
Christoffer Andersson, VD

 

För mer information: http://investor.targeteveryone.com

Anmälan till aktiebrev via mobil eller email: info@targeteveryone.com

2015-07-03

2016-02-19

Det har varit en intensiv vecka med god progress i affärer och vi har publicerat vår
bokslutskommuniké, januari - december 2015.

2015-11-16

Idag släpper vi det andra pressmeddelandet på kort tid med kunder som börjat skicka större volymer av kundkommunikation med oss.

2015-11-05

Det känns nästan som att vakna upp med ett helt nytt bolag jämfört med där vi var för ett år sedan.

2015-10-26

Dotterbolaget ViaNett ingår treårigt avtal värt 12 MNOK

2015-10-20

ViaNett-förvärvet och våra nya affärer tar TargetEveryOne till en ny nivå av omsättning och styrka. För att finansiera förvärvet och expansionen framöver bjuder vi in befintliga och nya ägare till företrädesemission. Teckningsperioden är mellan 5 - 19 november 2015, kort efter offentliggörandet av rapporten för tredje kvartalet för det konsoliderade bolaget.

2015-09-28

TargetEveryOne slutför ViaNett förvärvet och tar in 15,7 MSEK genom garanterad emisssion till kursen 5 SEK.

2015-09-16

TargetEveryOne har nu 14 kunder på den holländska marknaden. Den senaste kunden är TECAR International Trade, en intresseorganisation inom bilindustrin aktiv i tolv länder och med över 11 000 medlemmar.

2015-08-20

I rapporten för andra kvartalet tar vi ett stort steg framåt och redovisar ökad omsättning samt högre bruttomarginal.

2015-07-03

Idag publicerade BeQuoted en artikel om TargetEveryOnes förvärv, värdering samt om jämförelsebolag. Läs vidare nedan.

2015-07-01

Bästa aktieägare,

Motiv till TargetEveryOnes förvärv av majoritetspost i ViaNett

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login