Nyheter

SV | EN
Bästa aktieägare,

I rapporten för andra kvartalet tar vi ett stort steg framåt och redovisar ökad omsättning samt högre bruttomarginal.

Strategins inriktning mot en snabbväxande marknad och attraktiv affärsmodell syns nu i ökad omsättning, skapad av tillväxten i abonnemang och användande av vår molntjänst. Vidare kan vi nu tydligt visa att vår TargetEveryOne-tjänst med interaktivitet, bilder och video adderar större värde med en bruttomarginal på 80%.

Från och med nästa rapport kommer vi också att bjuda in till presentation samt publicera de bilder vi då visar. Vi har tydliga mål att varje kvartal förbättra kommunikationen med våra aktieägare och berätta mer om hur vi bygger bolaget. Med förvärvet av ViaNett blir vi ett betydligt större bolag i tillväxt och med sikte på lönsamhet och visionen av förbättrade kundrelationer för företag världen över.

Läs rapporten.

Läs pressmeddelande om vår partneraffär med holländska LoyaltyHub.

Vänliga hälsningar,

Christoffer Andersson

VD

Mer info: http://investor.targeteveryone.com.

Anmälan till aktieägarbrev via mail och mobil: info@targeteveryone.com

Aktieägarbrev 2015-08-20

2016-02-19

Det har varit en intensiv vecka med god progress i affärer och vi har publicerat vår
bokslutskommuniké, januari - december 2015.

2015-11-16

Idag släpper vi det andra pressmeddelandet på kort tid med kunder som börjat skicka större volymer av kundkommunikation med oss.

2015-11-05

Det känns nästan som att vakna upp med ett helt nytt bolag jämfört med där vi var för ett år sedan.

2015-10-26

Dotterbolaget ViaNett ingår treårigt avtal värt 12 MNOK

2015-10-20

ViaNett-förvärvet och våra nya affärer tar TargetEveryOne till en ny nivå av omsättning och styrka. För att finansiera förvärvet och expansionen framöver bjuder vi in befintliga och nya ägare till företrädesemission. Teckningsperioden är mellan 5 - 19 november 2015, kort efter offentliggörandet av rapporten för tredje kvartalet för det konsoliderade bolaget.

2015-09-28

TargetEveryOne slutför ViaNett förvärvet och tar in 15,7 MSEK genom garanterad emisssion till kursen 5 SEK.

2015-09-16

TargetEveryOne har nu 14 kunder på den holländska marknaden. Den senaste kunden är TECAR International Trade, en intresseorganisation inom bilindustrin aktiv i tolv länder och med över 11 000 medlemmar.

2015-08-20

I rapporten för andra kvartalet tar vi ett stort steg framåt och redovisar ökad omsättning samt högre bruttomarginal.

2015-07-03

Idag publicerade BeQuoted en artikel om TargetEveryOnes förvärv, värdering samt om jämförelsebolag. Läs vidare nedan.

2015-07-01

Bästa aktieägare,

Motiv till TargetEveryOnes förvärv av majoritetspost i ViaNett

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login