Nyheter

SV | EN
Bästa aktieägare,

TargetEveryOne slutför ViaNett förvärvet och tar in 15,7 MSEK genom garanterad emisssion till kursen 5 SEK.

TargetEveryOne informerade den 17 juni 2015 om att bolaget ingått avtal med Holton Estate AS om att förvärva 57 procent av aktierna i ViaNett AS för 35,4 MSEK inklusive tilläggsköpeskilling.

Köpeskillingen utgjordes av en initial kontantdel på 5 MNOK samt 26,1 MSEK i form av ett skuldebrev som skulle kvittas mot 25 procent ägande genom att nyemittera 5 225 000 aktier i TargetEveryOne AB till priset 5 SEK per aktie. Förvärvet var bland annat villkorat av att TargetEveryOne skulle tillföras tillräckligt kapital för att finansiera köpet.

Genom teckningsförbindelser och garanter har vi säkrat denna finansieringen och slutfört förvärvet.

Läs vidare i pressmeddelandet om förvärvet.

Aktieägarbrev 2015-09-28

Vänliga hälsningar,

Christoffer Andersson VD

Mer info: http://investor.targeteveryone.com.
Anmälan till aktieägarbrev via mail och mobil: info@targeteveryone.com

2016-02-19

Det har varit en intensiv vecka med god progress i affärer och vi har publicerat vår
bokslutskommuniké, januari - december 2015.

2015-11-16

Idag släpper vi det andra pressmeddelandet på kort tid med kunder som börjat skicka större volymer av kundkommunikation med oss.

2015-11-05

Det känns nästan som att vakna upp med ett helt nytt bolag jämfört med där vi var för ett år sedan.

2015-10-26

Dotterbolaget ViaNett ingår treårigt avtal värt 12 MNOK

2015-10-20

ViaNett-förvärvet och våra nya affärer tar TargetEveryOne till en ny nivå av omsättning och styrka. För att finansiera förvärvet och expansionen framöver bjuder vi in befintliga och nya ägare till företrädesemission. Teckningsperioden är mellan 5 - 19 november 2015, kort efter offentliggörandet av rapporten för tredje kvartalet för det konsoliderade bolaget.

2015-09-28

TargetEveryOne slutför ViaNett förvärvet och tar in 15,7 MSEK genom garanterad emisssion till kursen 5 SEK.

2015-09-16

TargetEveryOne har nu 14 kunder på den holländska marknaden. Den senaste kunden är TECAR International Trade, en intresseorganisation inom bilindustrin aktiv i tolv länder och med över 11 000 medlemmar.

2015-08-20

I rapporten för andra kvartalet tar vi ett stort steg framåt och redovisar ökad omsättning samt högre bruttomarginal.

2015-07-03

Idag publicerade BeQuoted en artikel om TargetEveryOnes förvärv, värdering samt om jämförelsebolag. Läs vidare nedan.

2015-07-01

Bästa aktieägare,

Motiv till TargetEveryOnes förvärv av majoritetspost i ViaNett

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login