Nyheter

SV | EN
Bästa aktieägare,

ViaNett-förvärvet och våra nya affärer tar TargetEveryOne till en ny nivå av omsättning och styrka. För att finansiera förvärvet och expansionen framöver bjuder vi in befintliga och nya ägare till företrädesemission. Teckningsperioden är mellan 5 - 19 november 2015, kort efter offentliggörandet av rapporten för tredje kvartalet för det konsoliderade bolaget.

För att berätta mer och svara på era frågor kommer att hålla i flera investerarträffar runt om i landet och vi hoppas på att få se dig där.
- Oslo. 4 november kl. 08.30, Wergelandsveien 21
- Stockholm. 5 november, kl. 18.00- 21.00, Humglegårdsvägen 23
- Malmö. 9 november kl. 18.30, Grand Hotel Garden, Baltzarsgatan 20
- Göteborg. 16 november kl. 18.30, Grand Hotel Opera Nordstan, Nils Ericsonsgatan 23
- Stockholm. 17 november kl. 18.30, Karlavägen 60
- Arvika. 18 november kl. 19.00, Viksgården, Säterigatan 1

Andra viktiga datum
2015-11-04 Investeringsmemorandum och kvartalsrapport publiceras
2015-11-05 - 2015-11-19 Teckningsperiod
2015-11-04 - 2015- 11- 17 Handel med teckningsrätter

Anmäl dig till en av våra aktieägarträffar!

Skicka gärna vidare till andra som kan vara intresserade av bättre kundrelationer via mobilen.
  

2015-10-20

Vänliga hälsningar,
Christoffer Andersson VD

Anmälan till aktieägarbrev via mail och mobil: info@targeteveryone.com

2016-02-19

Det har varit en intensiv vecka med god progress i affärer och vi har publicerat vår
bokslutskommuniké, januari - december 2015.

2015-11-16

Idag släpper vi det andra pressmeddelandet på kort tid med kunder som börjat skicka större volymer av kundkommunikation med oss.

2015-11-05

Det känns nästan som att vakna upp med ett helt nytt bolag jämfört med där vi var för ett år sedan.

2015-10-26

Dotterbolaget ViaNett ingår treårigt avtal värt 12 MNOK

2015-10-20

ViaNett-förvärvet och våra nya affärer tar TargetEveryOne till en ny nivå av omsättning och styrka. För att finansiera förvärvet och expansionen framöver bjuder vi in befintliga och nya ägare till företrädesemission. Teckningsperioden är mellan 5 - 19 november 2015, kort efter offentliggörandet av rapporten för tredje kvartalet för det konsoliderade bolaget.

2015-09-28

TargetEveryOne slutför ViaNett förvärvet och tar in 15,7 MSEK genom garanterad emisssion till kursen 5 SEK.

2015-09-16

TargetEveryOne har nu 14 kunder på den holländska marknaden. Den senaste kunden är TECAR International Trade, en intresseorganisation inom bilindustrin aktiv i tolv länder och med över 11 000 medlemmar.

2015-08-20

I rapporten för andra kvartalet tar vi ett stort steg framåt och redovisar ökad omsättning samt högre bruttomarginal.

2015-07-03

Idag publicerade BeQuoted en artikel om TargetEveryOnes förvärv, värdering samt om jämförelsebolag. Läs vidare nedan.

2015-07-01

Bästa aktieägare,

Motiv till TargetEveryOnes förvärv av majoritetspost i ViaNett

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login