Nyheter

SV | EN
Bästa aktieägare,

Dotterbolaget ViaNett ingår treårigt avtal värt 12 MNOK

TargetEveryOnes dotterbolag ViaNett AS har tecknat treårigt samarbetsavtal med Norges ledande teknikkonsulter, COWI. Avtalet har ett beräknat värde på 12 MNOK med möjlighet till ytterligare beställningar när COWI lanserar nya tjänster inom transport och parkering.

TargetEveryOne förvärvade i juni 57 procent av aktierna i ViaNett AS som nu kommer leverera plattformen för digital kommunikation och mobilbetalning för COWI:s samarbetspartners och kunder.

Avtalet avser i första hand betalningstjänster med låg marginal men med en strategisk potential till merförsäljning av TargetEveryOne-tjänsten. Till exempel kan kunder betala avgifter för användande av dubbdäck, en IT-lösning som Cowi integrerar. Avtalet omfattar i första fasen Oslo med möjlighet att utöka med ytterligare regioner och tjänster.

Läs vidare i pressmeddelandet om avtalet med COWI.

Glöm inte att anmäla dig till en av våra aktieägarträffar i november!

2015-10-26

Vänliga hälsningar,

Christoffer Andersson VD

Mer info: http://investor.targeteveryone.com.
Anmälan till aktieägarbrev via mail och mobil: info@targeteveryone.com

2016-02-19

Det har varit en intensiv vecka med god progress i affärer och vi har publicerat vår
bokslutskommuniké, januari - december 2015.

2015-11-16

Idag släpper vi det andra pressmeddelandet på kort tid med kunder som börjat skicka större volymer av kundkommunikation med oss.

2015-11-05

Det känns nästan som att vakna upp med ett helt nytt bolag jämfört med där vi var för ett år sedan.

2015-10-26

Dotterbolaget ViaNett ingår treårigt avtal värt 12 MNOK

2015-10-20

ViaNett-förvärvet och våra nya affärer tar TargetEveryOne till en ny nivå av omsättning och styrka. För att finansiera förvärvet och expansionen framöver bjuder vi in befintliga och nya ägare till företrädesemission. Teckningsperioden är mellan 5 - 19 november 2015, kort efter offentliggörandet av rapporten för tredje kvartalet för det konsoliderade bolaget.

2015-09-28

TargetEveryOne slutför ViaNett förvärvet och tar in 15,7 MSEK genom garanterad emisssion till kursen 5 SEK.

2015-09-16

TargetEveryOne har nu 14 kunder på den holländska marknaden. Den senaste kunden är TECAR International Trade, en intresseorganisation inom bilindustrin aktiv i tolv länder och med över 11 000 medlemmar.

2015-08-20

I rapporten för andra kvartalet tar vi ett stort steg framåt och redovisar ökad omsättning samt högre bruttomarginal.

2015-07-03

Idag publicerade BeQuoted en artikel om TargetEveryOnes förvärv, värdering samt om jämförelsebolag. Läs vidare nedan.

2015-07-01

Bästa aktieägare,

Motiv till TargetEveryOnes förvärv av majoritetspost i ViaNett

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login