Nyheter

SV | EN
Bästa aktieägare

Det känns nästan som att vakna upp med ett helt nytt bolag jämfört med där vi var för ett år sedan.

En attraktiv molntjänst med bevisat högt kundvärde, en skalbar affärsmodell och ett ViaNett- förvärv som ger oss tio gånger större omsättning 124 MSEK proforma för årets första nio månader. Att vi nu i september månad 2015 visar positivt resultat på EBITDA- nivå är förstås en viktig milstolpe.

> Kvartalsrapport Q3 2015

> Teaser- bolaget i korthet

> Investeringsmemorandum

Glöm inte att anmäla dig till en av våra aktieägarträffar i november. Anmäl dig här!

Vänliga hälsningar,

Mer info: http://investor.targeteveryone.com.

Anmälan till aktieägarbrev via mail och mobil: info@targeteveryone.com

2015-11-04

Christoffer Andersson

VD

2016-02-19

Det har varit en intensiv vecka med god progress i affärer och vi har publicerat vår
bokslutskommuniké, januari - december 2015.

2015-11-16

Idag släpper vi det andra pressmeddelandet på kort tid med kunder som börjat skicka större volymer av kundkommunikation med oss.

2015-11-05

Det känns nästan som att vakna upp med ett helt nytt bolag jämfört med där vi var för ett år sedan.

2015-10-26

Dotterbolaget ViaNett ingår treårigt avtal värt 12 MNOK

2015-10-20

ViaNett-förvärvet och våra nya affärer tar TargetEveryOne till en ny nivå av omsättning och styrka. För att finansiera förvärvet och expansionen framöver bjuder vi in befintliga och nya ägare till företrädesemission. Teckningsperioden är mellan 5 - 19 november 2015, kort efter offentliggörandet av rapporten för tredje kvartalet för det konsoliderade bolaget.

2015-09-28

TargetEveryOne slutför ViaNett förvärvet och tar in 15,7 MSEK genom garanterad emisssion till kursen 5 SEK.

2015-09-16

TargetEveryOne har nu 14 kunder på den holländska marknaden. Den senaste kunden är TECAR International Trade, en intresseorganisation inom bilindustrin aktiv i tolv länder och med över 11 000 medlemmar.

2015-08-20

I rapporten för andra kvartalet tar vi ett stort steg framåt och redovisar ökad omsättning samt högre bruttomarginal.

2015-07-03

Idag publicerade BeQuoted en artikel om TargetEveryOnes förvärv, värdering samt om jämförelsebolag. Läs vidare nedan.

2015-07-01

Bästa aktieägare,

Motiv till TargetEveryOnes förvärv av majoritetspost i ViaNett

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login