Nyheter

SV | EN
Bästa aktieägare,

Det har varit en intensiv vecka med god progress i affärer och vi har publicerat vår
bokslutskommuniké, januari - december 2015.

> Bokslutskommuniké

Våra hjälporganisationer ökar i antal och aktivitet samt upptäcker ständigt nya sätt att interagera
med sina givare.
Ett bra exempel är Läkare Utan Gränser som har skapat en digital bok med ett lyckligt slut.
Detta med hjälp av TargetEveryOne-tjänsten. Via SMS kan man köpa en bok till en vän och
samtidigt skänka 100 kr. Du kan läsa boken här.

Vill du skicka boken till en vän, SMS:a "Lyckligt slut Nummer" till 72979, (Ex. LYCKLIGT SLUT
0708844384) så skänker du samtidigt 100 kr till Läkare utan gränser.

Vill du hellre ge en gåva till Läkare utan gränser, SMS:a LIV till 72979 så skänker du 100 kr.

Vänliga hälsningar,
Christoffer Andersson
VD

Mer info: http://investor.targeteveryone.com.

Anmälan till aktieägarbrev via mail och mobil: info@targeteveryone.com

2016-02-19

Det har varit en intensiv vecka med god progress i affärer och vi har publicerat vår
bokslutskommuniké, januari - december 2015.

2015-11-16

Idag släpper vi det andra pressmeddelandet på kort tid med kunder som börjat skicka större volymer av kundkommunikation med oss.

2015-11-05

Det känns nästan som att vakna upp med ett helt nytt bolag jämfört med där vi var för ett år sedan.

2015-10-26

Dotterbolaget ViaNett ingår treårigt avtal värt 12 MNOK

2015-10-20

ViaNett-förvärvet och våra nya affärer tar TargetEveryOne till en ny nivå av omsättning och styrka. För att finansiera förvärvet och expansionen framöver bjuder vi in befintliga och nya ägare till företrädesemission. Teckningsperioden är mellan 5 - 19 november 2015, kort efter offentliggörandet av rapporten för tredje kvartalet för det konsoliderade bolaget.

2015-09-28

TargetEveryOne slutför ViaNett förvärvet och tar in 15,7 MSEK genom garanterad emisssion till kursen 5 SEK.

2015-09-16

TargetEveryOne har nu 14 kunder på den holländska marknaden. Den senaste kunden är TECAR International Trade, en intresseorganisation inom bilindustrin aktiv i tolv länder och med över 11 000 medlemmar.

2015-08-20

I rapporten för andra kvartalet tar vi ett stort steg framåt och redovisar ökad omsättning samt högre bruttomarginal.

2015-07-03

Idag publicerade BeQuoted en artikel om TargetEveryOnes förvärv, värdering samt om jämförelsebolag. Läs vidare nedan.

2015-07-01

Bästa aktieägare,

Motiv till TargetEveryOnes förvärv av majoritetspost i ViaNett

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login