Pressmeddelanden

SV | EN
2014-10-31

Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.

2014-08-20

Första halvåret

· Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr
· Resultat före skatt uppgick till -11,6 Mkr.
· Resultatet per aktie för årets sex månader uppgick till -0,64 kr
· Utdelning av dotterbolaget Crowdsoft Technology AB
· En företrädesemission ökade eget kapital med 14,1 Mkr
· Kortfristiga skulder har minskat med 14,5 Mkr genom kvittning mot aktier

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Styrelsen har lämnat in en ansökan om notering på First North. Dock har det visat sig att det krävs ytterligare investeringar i produkt och teknikutvecklingen för att säkra väsentliga affärer. Av det skälet har styrelsen beslutat att skjuta på noteringen och dessförinnan säkra långsiktig finansiering. Styrelsen står dock fast vid att bolaget ska noteras.

2014-05-26

Aktieägarna i VMSPlay AB, tidigare Ironroad AB, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 juni 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.

2014-04-08

Aktieägarna Ironroad AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 14.00 på Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

<<
1
...
7
8
9

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login