Pressmeddelanden

SV | EN
2015-11-16

TargetEveryOnes dotterbolag ViaNett har utökat sina affärer med storkunden VITA, Norges största skönhetskedja. VITA tar nu hjälp av TargetEveryOnes tjänst.

2015-11-11

TargetEveryOne och CAPA, Norges största distributör av bioreklam, har tecknat ett ramavtal som innebär att bolaget tillhandahåller delar av CAPA:s digitala kanaler för mobilen samt statistik vid olika evenemang.

2015-11-04

Investeringsmemorandum och teckningssedel finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, http://investor.targeteveryone.com/aktien/.

2015-11-04

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 43,7 (2,6) Mkr
 • Resultat före avskrivningar, finansnetto och skatt uppgick till -0,1 (-3,6) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -5,6 (-5,9) Mkr.
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,37 (-2,09) kr
 • Förvärvet av ViaNett AS slutförs
 • Beslut om garanterad företrädesemission om 15,7 Mkr

Årets första nio månader

 • Nettoomsättningen uppgick till 50,9 (7,9) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -25,2 (-17,6) Mkr.
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -1,91 (-6,18) kr
 • Företrädesemission på 18,1 Mkr
 • Förvärv av norska TargetEveryOne AS
 • Bolagets firma ändrades till TargetEveryOne AB (publ)
2015-10-26

TargetEveryOnes dotterbolag ViaNett AS har tecknat treårigt samarbetsavtal med Norges ledande teknikkonsulter, COWI. Avtalet har ett beräknat värde på 12 MNOK med möjlighet till ytterligare beställningar när COWI lanserar nya tjänster inom transport och parkering.

2015-10-01

Som tidigare aviserats beslutade styrelsen i TargetEveryOne AB (publ) den 30 september 2015 i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande att genomföra en företrädesemission av högst 3 136 765 aktier motsvarande cirka 15,7 MSEK. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom garantiavtal och teckningsförbindelser.

2015-09-16

TargetEveryOne har nu 14 kunder på den holländska marknaden. Den senaste kunden är TECAR International Trade, en intresseorganisation inom bilindustrin aktiv i tolv länder och med över 11 000 medlemmar.

2015-08-25

TargetEveryOne har tillsammans med Salto Eiendom AS i Norge etablerat kundklubbar för tre av sexton gallerior. Tre köpcentrum använder TargetEveryOnes tjänst för mobil marknadsföring för att interagera med sina kunder och två av dem använder även TargetEveryOnes mobilapp.

2015-08-20

Andra kvartalet
·  Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr
·  Resultat före skatt uppgick till -8,9 (-7,0) Mkr.
·  Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,69 (-2,78) kr
·  Bruttomarginal för TargetEveryOne-tjänsten 80 procent
·  Förvärvet av norska ViaNett AS

Årets första sex månader
·  Nettoomsättningen uppgick till 7,2 (5,2) Mkr
·  Resultat före skatt uppgick till -19,6 (-11,6) Mkr.
·  Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -1,54 (-4,53) kr
·  Förvärv av norska TargetEveryOne AS
·  Företrädesemission på 18,1 Mkr
·  Bolagets firma ändrades till TargetEveryOne AB (publ)

Väsentliga händelser efter periodens utgång
·  Den 6 juli genomfördes en extra bolagsstämma där styrelsen bemyndigades att nyemittera aktier för förvärv av aktier i norska ViaNett AS. Styrelsen fick även ett generellt bemyndigande att nyemittera aktier samt att ställa ut teckningsoptioner till bolagets anställda.

<<
1
...
7
8
9
10
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login