Pressmeddelanden

SV | EN
Communique from the Annual General Meeting in TargetEveryOne on 28 June 2018

TargetEveryOne's Annual General Meeting was held on Thursday 28 June 2018 at the company's premises, Prästgatan 18 A in Stockholm.

Income statement and balance sheet

The Annual General Meeting approved the income statement and balance sheet for the Parent Company and the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet for the fiscal year of 2017.

Dividends

The Annual General Meeting decided that no dividend would be paid for the fiscal year of 2017 and that the loss of the year, together with the accumulated loss, would be transferred as stated in the management report.

Board

The Annual General Meeting claimed no responsibility for the Board Members and the Managing Directors for the fiscal year of 2017.

The Annual General Meeting re-elected Fredric Forsman, Matt Harris and Torkel Johannessen. Peter Håkansson had asked to resign from the Board. Fredric Forsman was re-elected as Chairman of the Board.

Accountant

The Annual General Meeting elected the registered audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, with the Authorized Public Accountant Henrik Boman as Chief Accountant.

Board and audit remuneration

The Annual General Meeting decided to remunerate SEK 250 000 to the Board Chairman and SEK 100 000 to each of the other Board Members.

Auditors' remuneration shall be paid in accordance with accepted invoices within the agreed terms.

Authorization

The Annual General Meeting approved the Board's proposal to authorize the Board of Directors to, on one or more occasions, with or without preferential rights for the shareholders, to approve a new issue new shares, issue of warrants and/or convertibles against cash payment and/or provisions on apportion or offset. Decisions based on the authorization mean that the number of shares can only increase by a maximum of 5 315 410 shares, which corresponds to a dilution of capital and the votes amounting to 10 percent at full utilization.

Nomination Committee

The Annual General Meeting approved the proposed decisions on guidelines for the appointment of the Nomination Committee.

Stockholm 18 June 2018

For further information contact:

Vegard Brattum
CFO
+47 977 00 338
vegard@targeteveryone.com

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

2018-06-28
Regulatorisk
2018-06-28
Regulatorisk

TargetEveryOne's Annual General Meeting was held on Thursday 28 June 2018 at the company's premises, Prästgatan 18 A in Stockholm.

2018-06-27
Regulatorisk

Prior to the 2018 Annual General Meeting, TargetEveryone's Nomination Committee consisted of Bo Lindén (Chairman of the Nomination Committee), Nils Arne Tvedten and Tommy Hansen. In addition, the Chairman of the Board Fredric Forsman has been a member of the Nomination Committee. The Nomination Committee has submitted a proposal for a resolution at the Annual General Meeting as follows.

2018-06-08

Som tidigare kommunicerats den 28 maj 2018 blev Erbjudandet övertecknat i samband med notering av TargetEveryOne AB:s ("TargetEveryone" eller "Company", Merkur Market Trading Symbol: "TEONE-ME", NASDAQ First North Trading Symbol: "TEONE") aktier på Merkur Market ("Erbjudandet").

2018-06-07

Som tidigare kommunicerats så blev TargetEveryOne AB:s spridningserbjudande i samband med paralellnoteringen på Merkur Market övertecknat och emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Bolagets aktiekapital uppgår numera till SEK 106 308 208 fördelat på 53 154 104 aktier med ett kvotvärde om SEK 2,00.

2018-05-31
Regulatorisk
Första kvartalet
  • Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (29,1) Mkr
  • Resultat före avskrivningar -4,2 (2,0) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,4 (-2,9) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till -10,4 (-5,9) Mkr.
  • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,32 (-0,16) kr
2018-05-29
Regulatorisk

Aktieägarna i TargetEveryone AB (publ), org nr 556526-6748, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.

2018-05-28
Regulatorisk

TargetEveryOne AB:s spridningserbjudande i samband med paralellnoteringen på Merkur Market blev övertecknat till ett totalt belopp om 57 761 550 NOK, vilket är nästan 8 miljoner NOK mer än Grunderbjudandet om 50 miljoner NOK. Priset per aktie i Erbjudandet uppgick 2,25 NOK.

2018-05-25
Regulatorisk

Med hänvisning till börsmeddelandet den 3 maj 2018, varvid TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Company") tillkännagav inledandet av det offentliga erbjudandet av aktier ("Erbjudandet").

2018-05-23
Regulatorisk

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Med referens till pressrelease som publicerades imorse önskar bolaget lämna följande förtydligande:

1
2
...
12
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login