Pressmeddelanden

SV | EN
TargetEveryone anställer Sverigechef

TargetEveryone anställer Sverigechef och fortsätter därmed den ingångna planen att etablera sig med TargetEveryones 1 to 1 Marketing på den svenska marknaden.

Den stora efterfrågan på den norska marknaden har resulterat i en rad attraktiva affärer varav avtalet med Telenor för knappt ett år sedan har varit det väsentligaste. Framgångarna i Norge har fått all fokus i koncernen, och det har varit ett medvetet val.

"Vi bedömer att det nu är dags att på allvar lägga kraft och fokus på den svenska marknaden", säger Björn Forslund, CEO i TargetEveryone. "Kundernas efterfrågan i Sverige har präglats av mer diversifierade tjänster än i Norge och det har funnits en rad olika leverantörer av liknande lösningar som TargetEveryone, dock ingen med vår bredd och skalbarhet."

Som ny Sverigechef tillträder Andreas Jansson. Andreas är 42 år och har en gedigen säljbakgrund, närmast kommer han från rollen som Account Director på Vergic AB. Hans främsta fokus kommer ligga i att bygga upp en lika framgångsrik kundstock som i Norge. I det norska bolaget har man gått från noll till över hundra kunder på mindre än tre år, och inflödet har fortsatt att öka.

"I Andreas profil och personlighet finns en utpräglad tävlingsinstinkt och jag är övertygad om att han inte kommer att ge sig förrän han visat vem som är storebror i de nordiska länderna", avslutar Björn Forslund.

Stockholm 2017-06-12

För mer information, kontakta
Björn Forslund, CEO, bjorn@targeteveryone.com, +47 484 83 838

Denna information är sådan information som TargetEveryOne AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2017 kl 09.00.

Om TargetEveryOne
TargetEveryOne är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryOne kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Stockholm, Oslo, Moss, Lisabon och indiska Chandigarh.
www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

2018-05-25
Regulatorisk

Med hänvisning till börsmeddelandet den 3 maj 2018, varvid TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Company") tillkännagav inledandet av det offentliga erbjudandet av aktier ("Erbjudandet").

2018-05-23
Regulatorisk

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Med referens till pressrelease som publicerades imorse önskar bolaget lämna följande förtydligande:

2018-05-23
Regulatorisk

TargetEvery har beslutat att förlänga ansökningsperioden i Erbjudandet som kommunicerades den 3 maj 2018.

2018-05-03
Regulatorisk

Prospektet för Erbjudandet ("Prospektet") har idag godkänts av Finansinspektionen. Därefter passporterades prospektet för användning i Norge. Prospektet publiceras idag och är, med förbehåll för regleringsbegränsningar i vissa jurisdiktioner, tillgängligt på www.targeteveryone.com och www.sb1markets.no. Kopior av Prospektet kan också erhållas utan kostnad från och med samma datum genom att kontakta Bolaget eller Sole Bookrunner (såsom definieras nedan).

2018-05-03
Regulatorisk

Med hänvisning till tidigare pressmeddelande avseende TargetEveryone AB:s ("TargetEveryone" eller "Bolaget") avsikt att noteras på Merkur Market och i samband därmed erbjuda aktier, har Bolaget beslutat om villkoren för sådant erbjudande ("Erbjudandet").

2018-05-03
Regulatorisk

TargetEveryone AB har utsett Vegard Brattum som ny CFO. Vegard kommer närmast från Posten Norge AS där han haft olika postioner bl. a. som ansvarig för M & A. Jan Benjaminson lämnar positionen som CFO för andra uppdrag men kommer att fortsätta att vara behjälplig om behov uppstår.

1
2
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login