Pressmeddelanden

SV | EN
TargetEveryone tecknar avtal med portugisiska Ar Telecom

TargetEveryone har tecknat avtal med Ar Telecom från Portugal om samarbete med försäljning av TargetEveryones tjänster. 

AR Telecom är en operatör av kommunikationstjänser såsom internet access, datalagring och VOIP. Bolaget som företrädesvis vänder sig till företag och offentliga organisationer i Portugal har cirka 100 anställda och är inne i en expansiv fas. Med sin stora kundbas kommer AR Telecom nu även att erbjuda TargetEveryones tjänster.

"Vi är ytterst tacksamma för att med detta avtal nu även kunna etablera oss i Portugal," säger Björn Forslund CEO i TargetEveryone. "Med vår internationella strategi knyter vi nu upp ytterligare ett land och vi ser goda möjligheter att fortsätta expansionen inom kort." 

"Det är med stor entusiasm att vi har etablerat det här partnerskapet med TargetEveryone", säger Alexandra Almeida e Silva, Ar Telecoms marknadsdirektör. "Vi tror att den här unika lösningen hjälper våra kunder att aktivera sina varumärken med sina kunder på ett integrerat sätt och med omedelbar synlighet i de olika kampanjernas framgångar. Vi står inför en lösning som gör det möjligt för marknaden att interagera direkt med sitt mål. Vi kommer att bygga en ny marknad med interaktivitet och engagemang i Portugal ".

Stockholm 2017-05-27

För mer information, kontakta
Björn Forslund, CEO, bjorn@targeteveryone.com, +47 484 83 838
Ana Barata, marknadsdirektör, Ana.barata@artelecom.pt, +351 96 957 25 02

Denna information är sådan information TargetEveryOne AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2017 kl 17.10.

Om TargetEveryOne
TargetEveryOne är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryOne kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Stockholm, Oslo, Moss, Lisabon och indiska Chandigarh.
www.targeteveryone.com

Om Ar Telecom
Ar Telecom är ett nationellt integrerat serviceföretag för cloudlösningar, Managed Services, Software och Communications för företag och offentlig sektor. Bolaget har funnits på marknaden i 18 år och har det egna molnlösningar, datacenter och fiberoptiska infrastrukturer för att möta efterfrågan hos organisationer med differentierade tekniska behov.
www.artelecom.pt

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

2018-05-25
Regulatorisk

Med hänvisning till börsmeddelandet den 3 maj 2018, varvid TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Company") tillkännagav inledandet av det offentliga erbjudandet av aktier ("Erbjudandet").

2018-05-23
Regulatorisk

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Med referens till pressrelease som publicerades imorse önskar bolaget lämna följande förtydligande:

2018-05-23
Regulatorisk

TargetEvery har beslutat att förlänga ansökningsperioden i Erbjudandet som kommunicerades den 3 maj 2018.

2018-05-03
Regulatorisk

Prospektet för Erbjudandet ("Prospektet") har idag godkänts av Finansinspektionen. Därefter passporterades prospektet för användning i Norge. Prospektet publiceras idag och är, med förbehåll för regleringsbegränsningar i vissa jurisdiktioner, tillgängligt på www.targeteveryone.com och www.sb1markets.no. Kopior av Prospektet kan också erhållas utan kostnad från och med samma datum genom att kontakta Bolaget eller Sole Bookrunner (såsom definieras nedan).

2018-05-03
Regulatorisk

Med hänvisning till tidigare pressmeddelande avseende TargetEveryone AB:s ("TargetEveryone" eller "Bolaget") avsikt att noteras på Merkur Market och i samband därmed erbjuda aktier, har Bolaget beslutat om villkoren för sådant erbjudande ("Erbjudandet").

2018-05-03
Regulatorisk

TargetEveryone AB har utsett Vegard Brattum som ny CFO. Vegard kommer närmast från Posten Norge AS där han haft olika postioner bl. a. som ansvarig för M & A. Jan Benjaminson lämnar positionen som CFO för andra uppdrag men kommer att fortsätta att vara behjälplig om behov uppstår.

1
2
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login