Teckningsoptioner

SV | EN

Bolaget har 1 incitamentsprogram med teckningsoptioner för styrelse, ledning samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till bolaget

Bolagets personaloptionsprogram omfattar 3 000 000 teckningsoptioner optioner där varje option ger en rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 5,50 SEK per aktie under perioden 1 juli 2017 - 31 december 2018.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login