Bolagsstyrning

SV | EN

Bolagets firma TargetEveryOne AB (publ).
Bolaget bildades den 6 oktober 1995 och nuvarande firma registrerades den 27 november 2015. Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun och är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige och som lyder under svensk lagstiftning.

TargetEveryOne är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår följande dotterbolag:

Dotterbolag Ägarandel
SmartSMS AS, Moss, Norge 98,1%
TargetEveryOne AS Oslo, Norge 100%
TargetEveryOne Sweden AB, Stockholm, Sverige    100%
VMSPlay Sweden AB, Stockholm, Sverige 97,4%

Styrelsens arbete

TargetEveryOnes styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och Bolagets huvudägare finns representerade i styrelsen.

Styrelsen har inte utsett några kommittéer. Styrelsen fattar alltid beslut om ersättning till VD.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login