Tidigare bolagsstämmor

SV | EN

Extra bolagsstämma den 26 mars 2018

 Extra bolagsstämma ägde rum den 26 mars 2018 klockan 10 i Bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 16 juni 2017

Komuniké från stämman

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Villkor teckningsoptioner 2017

Valberedningens förslag till årsstämman

Presentation av Matt Harris 

Extra bolagsstämma den 17 oktober 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma

Fullständiga förslag teckningsoptioner

 

Årsstämma den 10 maj 2016

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstamma

Fullmaktsformulär för årsstämma

Årsredovisning 2015

Revisionsberättelse 2015

Konvertibelemission villkor med 25 milj kr

Konvertibelemission villkor med 15 milj kr

Valberedningens förslag

 

Extra bolagsstämma den 21 december 2015

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma

 

Extra bolagsstämma den 6 juli 2015

En extra bolagsstämma hölls den 6 juli 2015 klockan 14:00 i bolagets lokaler, Karlavägen 60 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier m.m.

Förslag till emissionsbeslut

Villkor för optionsrätter

Styrelsen i Targeteveryone redogörelse enligt 14 Kap 8 § ABL

Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2015-05-21 - 2015-06-22

 

Årsstämma den 11 juni 2015

TargetEveryOne AB (publ) har haft årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Röstlängd årsstämma

Riktlinjer för utseende av valberedning

Styrelsens förslag

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2014

Revisionsberättelse 2014

 

Extra bolagsstämma den 28 november 2014

En extra bolagsstämma hölls fredagen den 28 november 2014 mellan 10.00 - 11.45 i bolagets lokaler, Karlavägen 60 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma med bilagor

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullständigt förslag - Punkt 9

Fullmakt vid VMSPlay AB:s bolagsstämma

 

Extra bolagsstämma den 9 juni 2014

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

 

Årsstämma den 29 april 2014

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämma

 

Årsstämma den 28 juni 2013

Protokoll från årsstämman

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login