Pressmeddelanden

SV | EN
2015-07-01

Syftet är att kombinera TargetEveryOnes högmarginaltjänst med ViaNetts stora kundbas och därmed få båda bolagens verksamheter att växa snabbare säger TargetEveryOnes VD Christoffer Andersson. Ledningen i TargetEveryOne och ViaNett vill härmed ge en fördjupad bild av förvärvet och den nya koncernen.

2015-06-17

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 juli klockan 14.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.

2015-06-12

TargetEveryOnes årsstämma hölls torsdagen den 11 juni 2015 i Bolagets lokaler, Karlavägen 60 i Stockholm.

2015-06-10

TargetEveryOne (TEONE) ökar antalet betalande kunder och noterade i maj 2015 över 20 nya aktiva betalande kunder varav över hälften tecknat månadsabonnemang. Därutöver tillkommer rörliga intäkter när tjänsten används.

2015-05-13

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), org. nr 556526-6748, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.

2015-05-11

Den 8 maj 2015 godkände NASDAQ OMX Stockholm Aktiebolag ("Nasdaq") TargetEveryOne AB (publ):s ("TargetEveryOne" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North Sweden.

2015-05-06

Första kvartalet
- Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr
- Resultat före skatt uppgick till -10,7 (-4,6) Mkr.
- Resultatet per aktie efter utspädningar uppgick till -0,28 (-0,33) kr
- Förvärva norska Targeteveryone AS
- Företrädesemission på 18,1 Mkr
- Bolagets firma ändrades till Targeteveryone AB (publ)

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Den 15 april genomfördes en sammanläggning av antalet aktier så att fem befintliga aktier ersattes av en ny
- Under april tecknades 975 Kkr i nyemission
- Den 4 maj erhölls ett villkorat brygglån om 6,2 Mkr
- Den 6 maj beslutade styrelsen om kvittningar av skulder om sammanlagt 1,8 Mkr

2015-04-10

Vid extra stämman den 28 november 2014 bemyndigades styrelsen att genomföra sammanläggning av aktier innebärande att fem (5) gamla aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning skall vara den 15 april 2015.

<<
1
...
9
10
11
12
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login