Pressmeddelanden

SV | EN
2017-06-16
Regulatorisk

TargetEveryOnes årsstämma hölls tisdagen den 16 juni 2017 i bolagets lokaler, Prästgatan 18 A i Stockholm.

2017-06-12
Regulatorisk

TargetEveryone anställer Sverigechef och fortsätter därmed den ingångna planen att etablera sig med TargetEveryones 1 to 1 Marketing på den svenska marknaden.

2017-05-27
Regulatorisk

TargetEveryone har tecknat avtal med Ar Telecom från Portugal om samarbete med försäljning av TargetEveryones tjänster. 

2017-05-24
Regulatorisk

Link Mobility Group ASA (LINK), en av Europas ledande och snabbast växande leverantör av mobila meddelanden och mobila tjänster inom Business-To-Consumers (B2C), har idag undertecknat ett Term Sheet avseende förvärv av ViaNett AS och Sendega AS.

2017-05-18
Regulatorisk

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) org. nr 556526-6748, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 juni 2017 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.

2017-05-03
Regulatorisk

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 29,1 (23,6) Mkr
  • Resultat före avskrivningar 2,0 (-3,2) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,9 (-7,9) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till -5,9 (-9,4) Mkr
  • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,16 (-0,34) kr
2017-04-25
Regulatorisk

Marknaden för SMS fortsätter sin starka tillväxt i Norge även under första kvartalet 2017. Statistik för mars visar att TargetEveryones norska verksamhet skickade 46 % fler SMS under första kvartalet jämfört med samma period förrgående år. Samtidigt stärktes den totala marknaden i Norge med 16%.

2017-04-06
Regulatorisk

TargetEveryone har idag tecknat avtal med norska Strex om att utveckla nya tjänster inom betalningslösningar. Strex ägs av Telenor, Telia och ice.net och har den första norska betalningslösningen som är 100 % mobil. Idag levererar Strex årligen över 75 miljoner betalningstransaktioner och över hälften av Norges befolkning använder sig av tjänsten för att bland annat betala för transporttjänster, digitala mediatjänster och parkering.

2017-03-31
Regulatorisk

TargetEveryone har tillsammans med Telenor Norge ingått avtal med livsmedelskedjan Coop Norge gällande 1 to 1 Marketing-tjänster. 

2017-03-13
Regulatorisk

TargetEveryone har ingått avtal med de norska köksinredningskedjorna Tilbords och Rafens om leverans av kompletta kundklubblösningar. TargetEveryones multikanaler ska hantera allt från rekrytering av nya kunder till utskick av kampanjer.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login