Pressmeddelanden

SV | EN
2016-11-28
Regulatorisk

Detaljhandeln övergår allt mer till att marknadsföra och kommunicera med sina kunder via digitala media. Fredagens startskott på julhandeln resulterade i nytt rekord för TargetEveryOne med en uppgång från 1,2 miljoner skickade meddelanden föregående år till 2,3 miljoner i år.

2016-11-24
Regulatorisk

Ett licens- och samarbetsavtal har tecknats om etablering i USA och Canada. Avtalet har ingåtts mellan TargetEveryOne AB och en gruppering på tre personer som gemensamt grundat ett nytt bolag med namnet TargetEveryOne Inc. Tillsammans har de tre över tjugo års yrkeserfarenhet från den mobila verksamheten.

2016-11-16
Regulatorisk

TargetEveryOne har vid Deloittes årliga mätning av de snabbast växande teknologiföretagen i Sverige hamnat på plats 26. Den genomsnittliga tillväxten under perioden 2012 - 2015 uppgick till 374 procent.

2016-11-11
Regulatorisk

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,8 (26,5) Mkr
 • Resultat före avskrivningar och extraordinära poster -1,4 (-0,1) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,6 (-5,5) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -8,8 (-5,6) Mkr.
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,29 (-0,44) kr
 • Nytt avtal tecknat med Telenor om leveranser till Telenor Cloud Service

Nio månader

 • Nettoomsättningen uppgick till 70,0 (33,7) Mkr
 • Resultat före avskrivningar och extraordinära poster -6,2 (-13,6) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -25,7 (-23,9) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -29,2 (-25,2) Mkr.
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,96 (-1,98) kr
 • Konvertibellån på 18,2 Mkr som netto tillfört 8,5 Mkr.
 • Erbjudande till ViaNetts minoritetsägare att sälja sina innehav
2016-11-11
Regulatorisk

Grundaren av TargetEveryOne, Björn Forslund, har i dag utsetts till VD för bolaget. Nuvarande VD, Jan Benjaminson, återgår till sin tidigare roll som CFO.

2016-10-18
Regulatorisk

TargetEveryOne AB höll måndagen den 17 oktober 2016 en extra bolagsstämma i Advokatfirman Lindberg & Saxon AB:s lokaler på Cardellgatan 1 i Stockholm.

2016-09-29
Regulatorisk

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), org. nr 556526-6748 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 oktober 2016 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindberg & Saxon AB:s lokaler på Cardellgatan 1 i Stockholm.

2016-09-29
Regulatorisk

Yngve Andersson har meddelat att han önskar lämna sin roll som styrelseordförande i TargetEveryOne i förtid av privata skäl.

2016-09-21
Regulatorisk

TargetEveryOne har tecknat avtal med den norska mediakoncernen Hamar Media AS. Genom avtalet blir Hamar Media både en nyckelkund och återförsäljare av TargetEveryOnes produkter på den norska marknaden.

2016-09-07
Regulatorisk

TargetEveryOne har tillsammans med Bambora tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet täcker Sverige, Norge, Danmark och Finland.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login