Pressmeddelanden

SV | EN
2016-11-11
Regulatorisk

Grundaren av TargetEveryOne, Björn Forslund, har i dag utsetts till VD för bolaget. Nuvarande VD, Jan Benjaminson, återgår till sin tidigare roll som CFO.

2016-10-18
Regulatorisk

TargetEveryOne AB höll måndagen den 17 oktober 2016 en extra bolagsstämma i Advokatfirman Lindberg & Saxon AB:s lokaler på Cardellgatan 1 i Stockholm.

2016-09-29
Regulatorisk

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), org. nr 556526-6748 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 oktober 2016 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindberg & Saxon AB:s lokaler på Cardellgatan 1 i Stockholm.

2016-09-29
Regulatorisk

Yngve Andersson har meddelat att han önskar lämna sin roll som styrelseordförande i TargetEveryOne i förtid av privata skäl.

2016-09-21
Regulatorisk

TargetEveryOne har tecknat avtal med den norska mediakoncernen Hamar Media AS. Genom avtalet blir Hamar Media både en nyckelkund och återförsäljare av TargetEveryOnes produkter på den norska marknaden.

2016-09-07
Regulatorisk

TargetEveryOne har tillsammans med Bambora tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet täcker Sverige, Norge, Danmark och Finland.

2016-08-29
Regulatorisk

TargetEveryOne har tecknat ett white-labelavtal med det costaricanska bolaget Movitext SA. Partneravtalet ger en exklusivitet till Movitext att distribuera TargetEveryOnes produkter i Centralamerika och Karibien.

2016-08-16
Regulatorisk

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,7 (3,9) Mkr
 • Resultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster -8,0 (-8,2) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,2 (-8,2) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -11,0 (-8,9) Mkr.
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,38 (-0,69) kr
 • Nytt avtal tecknat med OMG om leveranser till energibolag

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 47,2 (7,2) Mkr
 • Resultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster -14,4 (-18,4) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -18,1 (-18,4) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -20,4 (-19,6) Mkr.
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,62 (-1,66) kr
 • Konvertibellån på 18 Mkr som netto tillfört 8,5 Mkr.
 • Erbjudande till ViaNetts minoritetsägare att sälja sina innehav
2016-08-15
Regulatorisk

TargetEveryOne har tecknat ett avtal med Telenor Cloud Services AS om internationell distributions- och återförsäljning. TargetEveryOnes produkter kommer att marknadsföras och distribueras via Telenors kanaler till de marknader där Telenor har närvaro.

2016-07-05
Regulatorisk

TargetEveryOne har under tisdagen fått en ny stark ägarkonstellation som efter en period av förhandlingar övertagit en majoritetspost från bolagets tidigare största enskilda ägare, Holton Estate AS.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login