Pressmeddelanden

SV | EN
Delårsrapport januari - juni 2017

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,5 (23,7) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 2,3 (-5,3) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,8 (-10,2) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -5,5 (-11,0) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,15 (-0,37) kr
 • Term sheet tecknas med Link Mobility om förvärv av ViaNett AS

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 57,6 (47,2) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 4,3 (-8,5) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,7 (-18,1) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -11,3 (-20,4) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,33 (-0,67) kr

VD har ordet
Försäljningen av ViaNett till Link Mobility har ritat om vår karta och öppnat nya dörrar. Med en rejäl kassa får vi andra förutsättningar att ta vår kunskap från de norska kunderna ut i världen och exekvera vår globala strategi på en marknad som växer allt snabbare.

Q2-resultatet
Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 28,5 Mkr vilket är en ökning med 4,8 Mkr jämfört med samma period föregående år. EBITDA uppgick till 2,3 Mkr vilket är en kraftig förbättring jämfört med motsvarande period 2016 då EBITDA uppgick till -5,3 Mkr.
Det är det tredje kvartalet i rad som vi har levererat positivt resultat och det är effekterna av det förändringsarbete som genomfördes under 2016.

Försäljningen av ViaNett
Även om det fanns blandade känslor kring försäljningen av ViaNett när Link Mobility först kontaktade oss fanns det ändå inget tvivel om att genomföra affären. Genom försäljningen får vi en välfylld kassa och vi kan genomföra en betydligt aggressivare global expansion. Samtidigt får vi en mer fokuserad verksamhet.

Växlar upp
Det pågår en radikal omstöpning av reklammarknaden. Orsaken till omstöpningen är att mängden tillgänglig och kommunicerad data just nu ökar explosionsartat. Detta öppnar för insiktsdrivna marknadsprodukter där selekteringen av gigantiska datavolymer sker blixtsnabbt och beslutsunderlagen får en helt annan precision än någonsin tidigare. I detta segment ser TargetEveryone sin framtid och där konkurrerar vi om de miljarder som fortfarande går till traditionell marknadsföring. TargetEveryone har under de senaste åren framgångsrikt byggt upp den norska marknaden. Vi har signerat kontrakt med en av de största operatörerna i världen, Telenor, och vi har skapat ett nätverk av partners inom reklam- och mediabranschen. Dessa är återförsäljare till TargetEveryone och med deras hjälp har vi fördubblat våra intäkter under första halvåret. Under kvartalet har vi anställt en Sverige-chef och dessutom signerat kontrakt med en mycket attraktiv partner i Portugal. Sedan tidigare har vi partners i Holland, USA och Karibien. Vi tar nu vår kunskap från den norska marknaden ut i världen och etablerar oss på allvar som en internationell aktör. Under hösten kommer vi att presentera flera intressanta affärer och samarbeten där en inbrytning i Afrika står högt på agendan. Denna satsning är möjlig nu när vi fått in en kassa.

Prognos 2017
Försäljningen av ViaNett kommer att påverka vår befintliga prognos för 2017. Vi kommer att minska våra intäkter och öka vår reavinst. Exakt hur detta faller ut vet vi inte i skrivande stund men vi räknar med att revidera sifforna för helåret 2017 inom ett par veckor och återkommer då även med en mer aggressiv strategi för framtiden.
Jag vill till sist ta tillfället i akt och tacka alla medarbetare, och kollegor som slitit hårt och bidragit till denna resultatutveckling. Tack! Utan era insatser hade vi inte nått ända hit.

STOCKHOLM AUGUSTI 2017
BJØRN FORSLUND, CEO

Händelser efter periodens utgång

Den 16 augusti slutfördes avyttringen av norska dotterbolaget ViaNett till Link Mobility. Preliminär köpeskilling uppgick till 87,2 MNOK varav 99,88% avser TargetEveryones innehav.

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport januari - september 2017
2017-11-14
Bokslutskommuniké
2017 2018-02-13

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm augusti 2017

Bjørn Forslund
Koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Bjørn Forslund, CEO,
+47 484-83-838,
bjorn@targeteveryone.com
Jan Benjaminson, CFO,
+46 70-666-93-88,
jan@targeteveryone.com

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Om TargetEveryone
TargetEveryone hjälper företag att på en strategisk nivå etablera en effektiv digital 1 to 1 marknadsföring på ett kostnadseffektivt sätt. Hela tjänsten erbjuds som en cloudtjänst där aktivering av en kund sker momentant och ingen installation behövs på kundens sida. TargetEveryOne har idag över 2 000 kunder i mer än 100 länder och en stark tillväxt eftersom marknadsföringskostnaden överförs från traditionella media till digitala media. Bland kunderna finns CLX, Link Mobility, Nespresso, Norwegian, Vita, Circle K och Biltema.

www.targeteveryone.com

2018-01-09
Regulatorisk

I enlighet med tidigare pressmeddelande har TargetEveryone nu tillträtt aktierna i Cloud Explorers AS efter att en sedvanlig due diligence genomförts och godkänts.

2017-11-28

TargetEveryones partner och licenstagare i Portugal har signerat ett avtal med operatören CV Telecom Group som är etablerade i Afrika. Avtalet ger CV Telecom rätten att använda TargetEveryones plattform hos tre dotterbolag i CV Telecom-koncernen; CV Movel, som är en mobiloperatör, CV Multimedia, en kabeloperatör och CV Telecom som levererar fast telefoni och service.

2017-11-22

TargetEveryone genomför idag en kapitalmarknadsdag i Oslo. Denna filmas och kan följas i direktsändning.

2017-11-20
Regulatorisk

Cloud Explorers är ett internationellt, Oslobaserat företag som under de senaste sex åren varit en pionjär inom big data- och analysplattformar och infrastruktur. Bolaget har en både unik och samtidigt enkel tjänst som heter PRISM som är integrerad med en s k Data Lake-lösning under namnet Viking. Bolaget har sex anställda och kunderna finns inom ett flertal affärsområden med namn såsom exempelvis Bisnode, Kantar TNS, EU-parlamentet (genom Kantar Public), Continental, Porsche, Audi och Egmont Publishing.

2017-11-16

TargetEveryone har vid Deloittes årliga mätning av de snabbast växande teknologiföretagen i Sverige hamnat på plats 18. Den genomsnittliga tillväxten under perioden 2012 - 2016 uppgick till 806 procent.

2017-11-14
Regulatorisk

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,7 (22,8) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 13,7 (-1,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,8 (-7,6) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till 4,6 (-8,8) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till 0,10 (-0,29) kr
 • SPA tecknat med Link Mobility om försäljning av ViaNett AS

Nio månader

 • Nettoomsättningen uppgick till 70,5 (70,0) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 18,0 (-10,4) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,1 (-25,7) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -6,7 (-29,2) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,23 (-0,96) kr
2017-11-13
Regulatorisk

Digimatch är ett ungt bolag med den senaste spetskompetensen inom lojalitets- och förmånsprogram för detaljhandel och serviceverksamheter. Bolaget har framför allt utvecklat egna system och metoder för etablering och drift av lojalitetsprogram.

2017-11-09

TargetEveryone hälsar analytiker, investerare och media välkomna till vår kapitalmarknadsdag i Stockholm torsdagen den 23 november 2017.

2017-10-10
Regulatorisk

- oförändrad EBITDA-prognos för 2017

2017-08-23
Regulatorisk

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,5 (23,7) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 2,3 (-5,3) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,8 (-10,2) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -5,5 (-11,0) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,15 (-0,37) kr
 • Term sheet tecknas med Link Mobility om förvärv av ViaNett AS

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 57,6 (47,2) Mkr
 • Resultat före avskrivningar 4,3 (-8,5) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,7 (-18,1) Mkr
 • Resultat före skatt uppgick till -11,3 (-20,4) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,33 (-0,67) kr
1
2
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login