Pressmeddelanden

SV | EN
NOMINATION COMMITTEE'S PROPOSED RESOLUTION FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF TARGETEVERYONE AB (PUBL)

Prior to the 2018 Annual General Meeting, TargetEveryone's Nomination Committee consisted of Bo Lindén (Chairman of the Nomination Committee), Nils Arne Tvedten and Tommy Hansen. In addition, the Chairman of the Board Fredric Forsman has been a member of the Nomination Committee. The Nomination Committee has submitted a proposal for a resolution at the Annual General Meeting as follows.

Election of Chairman of the Meeting

The Nomination Committee proposes that the Chairman of the Board, Fredric Forsman, should be elected Chairman of the Annual General Meeting.

Determination of the number of Board members and, if any, deputies of the Board, and election of auditor

The Nomination Committee proposes that the Board should be composed of three members and that Fredric Forsman, Torkel Johannesen and Matt Harris will be re -elected as Board members. Peter Håkansson has declined re-election.

The Nomination Committee proposes that the registered accounting firm PricewaterhouseCoopers AB should be re-elected as the auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting. PricewaterhouseCoopers AB will appoint Henrik Boman as Chief Accountant.

Determination of remuneration to the Chairman of the Board, other Board members and auditor

The Nomination Committee proposes that the Board remuneration, until the end of the next Annual General Meeting, should be SEK 250 000 to the Chairman and SEK 100 000 to each of the other Board members nominated by the Annual General Meeting. In addition, remuneration may be paid on the basis of special efforts (consultancy, etc.) by members within their respective areas of competence, if such efforts have been approved in advance by the Chairman of the Board or by two Board members. Furthermore, the Nomination Committee proposes that the auditors will be remunerated with a reasonable amount with an approved account.

Nomination Committee's proposal for a decision on election committee

The Board proposes that the Annual General Meeting decides a nomination committee. The company shall have a nomination committee consisting of four persons. Each of the company's three largest shareholders (by votes), with related parties as defined in the Companies Act (Aktiebolagslagen), Chapter 21, § 1 shall be included, as of August 31, 2018 shall be entitled to appoint a member of the Nomination Committee. In addition, the Nomination Committee shall consist of a Board member appointed by the Board, which also shall be convening. The Nomination Committee elects a non-executive member as chairman.

If significant changes occur in the ownership structure after the nomination committee's constituency, the composition may also be changed, with the next shareholder being able to appoint a member of the Nomination Committee in an order of magnitude. Changes to the Nomination Committee shall be published immediately. In the event that one of the three largest voting shareholders sells all, and not only a portion, of their shares in the company before the nomination committee fulfills its duties, instead of such shareholders, the voter fourth largest shareholder shall appoint a new member, etc.

The Nomination Committee's mandate lasts until a new Nomination Committee is appointed. The Nomination Committee's task shall be to submit to the Annual General Meeting proposals regarding the number of Board members to be elected by the Annual General Meeting, Board remuneration, Chairman and other members of the Board, Chairman of the Annual General Meeting, and election of auditors and auditor's remuneration.

For further information
Fredric Forsman
Chairman of the Board
+46 73-978 78 44
fredric@targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Phone: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

2018-06-28
Regulatorisk
2018-06-28
Regulatorisk

TargetEveryOne's Annual General Meeting was held on Thursday 28 June 2018 at the company's premises, Prästgatan 18 A in Stockholm.

2018-06-27
Regulatorisk

Prior to the 2018 Annual General Meeting, TargetEveryone's Nomination Committee consisted of Bo Lindén (Chairman of the Nomination Committee), Nils Arne Tvedten and Tommy Hansen. In addition, the Chairman of the Board Fredric Forsman has been a member of the Nomination Committee. The Nomination Committee has submitted a proposal for a resolution at the Annual General Meeting as follows.

2018-05-31
Regulatorisk
Första kvartalet
  • Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (29,1) Mkr
  • Resultat före avskrivningar -4,2 (2,0) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,4 (-2,9) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till -10,4 (-5,9) Mkr.
  • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,32 (-0,16) kr
2018-05-29
Regulatorisk

Aktieägarna i TargetEveryone AB (publ), org nr 556526-6748, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.

2018-05-28
Regulatorisk

TargetEveryOne AB:s spridningserbjudande i samband med paralellnoteringen på Merkur Market blev övertecknat till ett totalt belopp om 57 761 550 NOK, vilket är nästan 8 miljoner NOK mer än Grunderbjudandet om 50 miljoner NOK. Priset per aktie i Erbjudandet uppgick 2,25 NOK.

2018-05-25
Regulatorisk

Med hänvisning till börsmeddelandet den 3 maj 2018, varvid TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Company") tillkännagav inledandet av det offentliga erbjudandet av aktier ("Erbjudandet").

2018-05-23
Regulatorisk

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Med referens till pressrelease som publicerades imorse önskar bolaget lämna följande förtydligande:

2018-05-23
Regulatorisk

TargetEvery har beslutat att förlänga ansökningsperioden i Erbjudandet som kommunicerades den 3 maj 2018.

2018-05-03
Regulatorisk

Prospektet för Erbjudandet ("Prospektet") har idag godkänts av Finansinspektionen. Därefter passporterades prospektet för användning i Norge. Prospektet publiceras idag och är, med förbehåll för regleringsbegränsningar i vissa jurisdiktioner, tillgängligt på www.targeteveryone.com och www.sb1markets.no. Kopior av Prospektet kan också erhållas utan kostnad från och med samma datum genom att kontakta Bolaget eller Sole Bookrunner (såsom definieras nedan).

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login